Vi har i Kristi dop, ja, i vårt dop, eftersom vi är döpta till Kristus, en ständig förlåtelse. Så om du av svaghet faller och syndar (vilket beklagligt nog ofta och allvarligt sker, utan uppehåll) ska du genast springa tillbaka, krypa till ditt dop, där alla dina synder blev förlåtna och tvättades bort, hämta tröst av det, resa på dig och tro att du i dopet blev fri, och det inte från en synd utan från alla dina synder.

Ur en predikan av Martin Luther hållen i Halle 5. januari 1546 (WA 51, 116, 22-28). Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.