Så när de [evangeliernas författare] skrev vad Kristus visade och sade ska det ingalunda påstås att han inte skrev. För vadhelst han ville att vi skulle läsa om hans handlingar och yttranden befallde han dem att skriva som med sina egna händer.

(Augustinus, De consensu evangelistarum, I, 35)