Vilka är saliga? Inte de i vilka Gud inte funnit synd, för han har funnit synd i alla. “För alla har syndat och saknar Guds härlighet”(1). Så om synder påträffas i alla, kvarstår att det inte finns saliga, utom de vars synder har förlåtits. Detta anbefallde aposteln därför så här: “Abraham trodde på Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet”(2).

(Qui sunt beati? Non in quibus non invenerit Deus peccatum; nam in omnibus invenit. “Omnes enim peccaverunt, et egent gloria Dei”. Si ergo in omnibus peccata inveniuntur, remanet ut non sint beati, nisi quorum remissa sunt peccata. Hoc ergo Apostolus sic commendavit: “Credidit Abraham Deo, et reputatum est ei ad iustitiam”. Augustinus, Enarrationes in Psalmos, XXXI, 2, 7. CCSL XXXVIII, s. 230. —Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.)

  1. Rom 3:23
  2. Rom 4:3