(Mot dem som påstod att paradiset var i himlen)

Så jag uppmanar: vi ska alla avskärma öronen från allt sådant och följa Bibeln som normen. … Jag menar: att inte tro de ting som förs fram i Bibeln och istället införa annat ur ens eget sinne skapar en stor fara för dem som vågar sig på sådant.

Johannes Chrysostomus, Homiliae in Genesim, XIII, 3. Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.