Vi går in i påskveckan: ett särskilt tillfälle varje år att komma ihåg hur Jesus Kristus kommer till Jerusalem för sitt stora lidande, instiftar nattvarden, blir korsfäst på grund av hela världens synd och står upp från graven som kvitto på att skulden är betald.
Ett ämne för ständig tacksamhet till den treenige Guden, året om!