Ska vi vara kristna så måste vi driva den handling av vilken vi är kristna. Men om någon faller av den så ska han komma tillbaka dit. För liksom Kristus, nådastolen, inte viker bort eller hindrar oss att komma tillbaka till honom om vi än syndar, så förblir också hela hans gåva och skatt; när du en gång i dopet har kommit över syndernas förlåtelse förblir den ännu dagligen så länge som vi lever, d.v.s. har den gamla människan på halsen.

Martin Luther, Stora katekesen, Om dopet, 85-86. Översättningen gjord vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.