Ef 5:20 “Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.”

Fråga: Men om jag inte förstår varför jag ska tacka för det och det?

Svar: Tacka i alla fall.

Fråga: Även för motgångar?

Svar: Det står “allt”. Och det står i Rom 8:28: “Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.”

Den som har Gud till sin Far är inte kallad att lista ut hur Far också genom motgångar genomför sin goda plan i sitt barns liv. Barnet är kallat att lita på att Far gör det.