“Man ska leva i nuet.”
“Fånga dagen!”
Det är vanliga råd idag. Och de är inte fel för kristustroende som behöver ta tillvara varje dag så gott de kan.

Men det är inte bra att leva så i nuet att man är rotlös. Redan det faktum att uttrycket “Fånga dagen” härstammar från en författare i antiken* borde stämma till eftertanke. Man kan och bör lära sig av historien.

Kristustroende idag kan glädja sig åt det faktum att det också i andra tider funnits kristustroende.

Bibelns sanning och sanningar har försvarats också i andra svåra tider än vår. Många uppbyggliga uttalanden och vittnesbörd har gjorts.

Här följer ett sådant uttalande och vittnesbörd från senantiken. Det är kyrkofadern Athanasius (ca 295-373 e.Kr.) som talar**:

“De heliga och av Gud inspirerade skrifterna är … i sig själva tillräckliga till att meddela sanningen.”

*Horatius
**Oratio contra gentes, 1,3 (Migne, Patrologia Graeca, 25 s. 4).