Sök HERREN medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
Den ogudaktige må överge sin väg,
den orättfärdige sina tankar
och vända om till HERREN,
så skall han förbarma sig över honom,
och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.
(Jesaja 55:6-7)