Institutet för biblisk-luthersk filologi (IBLF) har nöjet att meddela starten av Biblisk-lutherskt seminarium onsdagen 18 augusti.
Starten högtidlighålls genom en kort invigningsceremoni kl 10.30.
Besökare kan därefter bevista den första lektionen i nybörjarkursen i gammaltestamentlig hebreiska kl 11.15.
Denna kurs är den första inom studierna för Grundexamen i biblisk filologi, en fyraårig utbildning i Bibeln och Bekännelseskrifterna.
Mer om IBLF och dess ena arbetsform Biblisk-lutherskt seminarium står att läsa i studiehandboken på denna hemsida.
Tack Gud för möjligheten att få studera ditt heliga ord. I Jesus namn, amen.