(insänd av församlingens pastor 1/2, publicerad 11/2)

15/12 2010 rapporterade Motala Tidning: “Pannkakskyrkan
belönas för sin insats”. Belöningen på 5000 kronor till “Pannkakskyrkan” kom
från socialnämnden, för pannkaksgräddande på stan. Artikeln hävdar att “samtliga
kristna kyrkor är på ett eller annat sätt inblandade”. En medverkande poängterar
att “det inte handlar om att sprida något budskap”.

24/1 i år rapporterade Motala Tidning under rubriken
“Fullsatt i bänkarna” om en ekumenisk mässa i Motala kyrka. “…stadens alla
kyrkor och församlingar firade gemensam mässa på söndagen”, hävdas det i
artikeln. I mässan rapporteras en av pastorerna bl.a. ha sagt: “Jag vill säga,
att även om du säger att du inte tror på Gud så kom ihåg att Gud tror på dig”.

I egenskap av pastor i S:t Thomas lutherska församling,
Motala, vill jag påpeka angående artiklarna: vår församling var inte inblandad i
vare sig “Pannkakskyrkan” eller den ekumeniska mässan.

Vår lilla församling vill i stället också i
fortsättningen ägna sig åt Bibelns budskap, stå för det samt sprida det. Det gör
vi utifrån Bibelns undervisning om att församlingen ska vara helt
enig i sin trosbekännelse. Vidare lär S:t Thomas
lutherska församling såsom Bibeln lär: “Tro på Herren Jesus så blir du frälst”
(Apostlagärningarna 16:31).