“Evangeliet är ett litet och ringa ord, men en kraft som överträffar himmel och jord.”

Martin Luther

(WA 12, 604; från år 1529)