Helige och barmhärtige Gud, vår Herres Jesus Kristus Far! Jag ber till
dig ödmjukt genom samme din Son i den Helige Ande: åstadkom att den gamla
människan dödas i mig, vilket är nödvändigt för mig varje dag, så att jag till
den inre människan kan bli stärkt i dig. Synden bor i mitt kött. Ge mig Andens
kraft, så att jag inte ger synden herraväldet i mig. Du ställer mina dolda
synder i ditt ansiktes ljus. Jag ber dig att du ska ställa dem i mitt hjärtas
ljus, för att jag ska se dem, sörja över dem och ödmjukt be om förlåtelse för
dem. Jag är ännu inte helt igenom fri från synden som bor i mig. Jag ber dig
att du nådigt skänker mig frihet från syndaskulden och fördömelsen. Syndens lag
strider i mina kroppsdelar mot mitt förnyade sinnes lag. Ge mig din Andes nåd
att jag tar syndens lag till fånga så att jag inte blir tillfångatagen av det
gamla köttet.

Köttet eftertraktar i mig det som är mot Anden, Anden det som är mot
köttet. Anden är visserligen benägen, men köttet är svagt. Skänk därför min
ande din krafts och styrkas rikedomar till att besegra det motvilliga köttets förvända
begärelser. Denna lösaktiga Delila strider dagligen mot mig med sitt smicker.
Så styrk genom din Ande mig till min inre människa för att hon inte till slut
ska bryta ner min inre människas krafter. Så hårt det är att strida mot sig
själv: köttet! Så svårt och kämpigt det är att betvinga en fiende i det egna hemmet!
Om du inte klär mig med din styrka i denna höga kamp måste det befaras att jag
tvingas ge vika för denne fiendes hemliga lister. Tryck bort, bränn, skär bort,
döda den gamla människan så att jag kommer undan dess ljuva falskhet och
förförelse. Verka det att jag varje dag dör i mig, så att jag inte genom
köttets smicker dras bort från det sanna livet i Kristus. Tänd i mitt hjärta
Andens eld, så att jag bär fram till dig såsom ett offer själens kära barn: de
förvända lustarna och den egensinniga viljan.

Kött och blod kan inte få Guds rike
till arvedel. Må de därför dö i mig så att jag inte utesluts ur det himmelska
riket. De som lever enligt köttet kommer att dö. De som genom Anden dödar
köttets gärningar kommer att leva. De som tillhör Kristus korsfäster köttet med
dess begär. Spika därför fast och korsfäst mitt kött, du Kristus, som blev
fastspikad och korsfäst för mig på korsets altare. Amen.

(Johann Gerhard, Exercitium
pietatis
quotidianum quadripartitum, utg. av Hermann Scholz, 1863,
Pars tertia, Cap. I. Övers. gjord vid Institutet för biblisk-luthersk filologi)

Bibelställen: Rom 7:17; 6:12; Ps
90:8; Rom 7:23; Gal 5:17; Matt 26:41; Dom 16:6; Ef 3:16; 1 Kor 15:50; Rom 8:13;
Gal 5:24.