“… det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdigheten kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.”
(Galaterbrevet 2:20f.)