Här kan med glädje meddelas att den 18 november 2012 inlemmades ett nyfött barn i Kristi kropp genom det heliga dopet i den Treenige Gudens namn.

Det skedde i en gudstjänst i S:t Thomas lutherska församling i Vadstena.

Vi önskade därvid denna nya människa välkommen som medlem i vår församling.

“I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp” (1 Kor 12:13)

“Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.” (1 Petr 2:25)