S:t Thomas lutherska församling fortsatte sin verksamhet under det gångna kyrkoåret. För året speciella händelser var en bröllopsgudstjänst 14 december (2013), medlemsupptagning av två vuxna 26 april och dop av två nyfödda barn, 14 september respektive 11 oktober.
Tack Gud för att vi får vara dina barn genom Jesus Kristus vår Frälsare, amen.
1 Joh 3:1-2:
Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.