Sedan september hålls S:t Thomas lutherska församlings gudstjänster och bibelstudier i centrala Motala.
Institutet för biblisk-luthersk filologi verkar i samma lokal.
Om du är intresserad av att komma på besök eller vill veta mer om församlingens bekännelse eller institutets verksamhet, ring 073-215 47 41 för information.