Joh 3:17:
Inte sände Gud sin Son till
världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom
honom.

Kyrillos av Alexandria (d. 444) kommenterar:

”Jag sändes inte”, säger han, ”likt den helige
sagesmannen Mose med en fördömelse av världen genom lag; inte heller förde jag
in bud för att avslöja synden. Jag utför inte min tjänst som en husslav utan
kommer med människokärleken som det anstår Herren. Jag befriar det förslavade
såsom Faderns Son och arvtagare. Jag växlar den fördömande lagen till en frikännande
nåd, befriar från synden den som är hårt bunden av de egna överträdelsernas
band. För att frälsa världen har jag kommit, inte med en fördömelse över den.
För det var nödvändigt – nödvändigt, säger han – för Mose, såsom en husslav åt
den fördömande lagen, att bli en tjänare, men för mig att såsom Son och Gud
lösa hela världen från lagens förbannelse och bota världens sjukdom med överflödande
människokärlek.”

(Cyrillus Alexandrinus, Commentarii in
Iohannem, 2,1, (utg. av Pusey). Översättningen gjord vid Institutet för biblisk-luthersk filologi)