Kyrkofadern Augustinus (354-430) skriver mot manikéen Faustus:

Ni säger uppenbart att ni inte tror på Kristi evangelium, för ni som av evangeliet tror vad ni vill och låter bli att tro vad ni vill tror på er själva snarare än på evangeliet.

(aperte dicite non vos credere Christi evangelio; nam qui in evangelio, quod vultis, creditis, quod vultis, non creditis, vobis potius quam evangelio creditis. Contra Faustum, 17,3. CSEL 25, s. 486, r. 15-17. Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.)