När jag ser på Kristus vet jag inget om synden, döden eller djävulen.
(Martin Luther, WA 29, 265)