Var inte förvånad över att hela världen är förlossad. För han som gav sitt liv var inte en vanlig människa utan Guds enfödde Son. En enda människas, Adams, synd räckte för att föra död över hela världen. Om alltså döden genom en människas överträdelse tog herraväldet över världen, hur mycket mer ska inte livet ta herraväldet genom en människas rättfärdighet? Och om en gång människorna fördrevs ur paradiset för att ha ätit av trädet, ska inte de som tror nu ännu lättare komma in i paradiset tack vare Jesu kors träd? Om den som först skapades ur jorden förde in en allomfattande död, ska inte han som skapade honom ur jorden komma med evigt liv, han som själv är livet?

(Kyrillos av Jerusalem, Catecheses ad illuminandos, 13,2, ur Reischl – Rupp, Cyrilli Hierosolymorum archiepiscopi opera, s. 52. Övers. gjord vid Institutet för biblisk-luthersk filologi)