Älskade, vi är tjänare. Vi talar inte våra egna ord utan ord som är Guds. … Allt som finns i de heliga skrifterna är klart och rakt, allt som är nödvändigt är tydligt.

(Johannes Chrysostomos, Homilia in ep. II ad Thessal., 3, 4)