Å, allsmäktige evige Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader, du som låter din barmhärtighet skina över alla dina gärningar, se nu i mildhet till denna din fattige fånge, som du idag vill kalla från detta arma, usla och syndfulla levernet; ge honom den Helige Andes nåd i hans hjärta, så att han kan stå fast i tron och dö som en rätt kristen människa. Låt din käre Son Jesus Kristus säga till honom som han sade till rövaren på korset: ”Idag skall du vara med mig i paradiset.” Se inte till hans stora och svåra synder utan till din stora barmhärtighet och till den hårda och bittra död som din Son har lidit för honom. Låt honom så idag skiljas från denna värld att han vid den yttersta domen uppstår i de rättfärdigas uppståndelse och förblir så med dig i evighet. Genom samme Jesus Kristus, vår Herre, amen.

(Olaus Petri)