Jesus Kristus kom för att synderna skulle förlåtas… Om du är en
syndare, gläd dig, för syndernas förlåtelse är lovad till dem. Därför är
det omöjligt att någon blir fördömd på grund av synderna, utan (man
blir fördömd på grund av) otron.
(Martin Luther)
WA 27, 67, 2-5