Må Gud Allsmäktig, vår himmelske fader, med sin käre son Jesus Kristus, vår Herre, och den Helige Ande vara med oss och styra och leda oss efter sin heliga vilja idag och varje dag, Amen.

Kära vänner i Kristus Jesus, sedan vi församlats här därför att vi vill göra något som är till nytta och gagn för vår själs frälsning vill vi nu först falla ned inför Gud, vår käre himmelske fader, och be honom att han ska hjälpa oss i den saken. För utan hans hjälp kan vi inte göra någonting gott alls. Vi kan också verkligen glada och trygga be honom om hjälp, för han har låtit säga till oss genom sin käre, enfödde Son Jesus Kristus, som han lät bli människa av den rena jungfrun Maria, att allt som vi ber honom om vill han ge oss.* Nu behöver vi inte be om någonting så mycket som det som är till nytta och gagn för vår själs frälsning. Det är också vad vår himmelske Fader helst vill ge oss.

Sedan, efter att den eviga frälsningen sänts till oss och förkunnats oss genom Guds ord, vill vi falla på våra knän och be Gud vår himmelske fader att han ska ge oss en rätt förståelse av sina heliga ord så att de blir befästa i våra hjärtan, så att vi inte endast hör dem utan också handlar efter dem. Och för att vi desto bättre ska få bönhörelse hos vår himmelske fader vill vi be den bön som hans Son och vår Herre Kristus Jesus har lärt oss, och säga: Fader vår …**

När bönen är slut ska prästen säga:

Må Gud Allsmäktig, vår käre himmelske fader, sända oss sin Helige Ande, så att vi genom honom grundligt besinnar och även följer hans heliga ord och vilja, Amen. Nu vill vi, kära vänner, höra den heliga evangelietexten, som skrivits ner av … i kapitel … och lyder:

*Se t.ex. Joh 14:13-14 (SFB 98): Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

**Luk 11:1-4 (SFB 98): En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön, sade en av hans lärjungar till honom: “Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.” Då sade han till dem: “När ni ber skall ni säga: Fader, helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ge oss var dag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.Och för oss inte in i frestelse.” Se också Matt 6:9-13.

(Olaus Petri, Skrifter i urval … av Gunnar Westin, 1968, s 189-190; Texten finns också i Samlade skrifter af Olavus Petri, red. Bengt Hesselman, band 3, 1916, s. 9-10. Språkdräkten moderniserad och bibelställen tillagda vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.)