Vad hjälper det om alla prisar och samvetet anklagar? Vad kan det skada om alla klandrar och samvetet ensamt försvarar?
Johann Gerhard, Aphorismi sacri, 1616, s. 137.
(Quid prodest, si omnes laudent, et conscientia accuset? Quid obesse poterit, si omnes derogent, et conscientia sola defendat?)

Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.