När du styr kosan mot det himmelska fäderneslandet, tänk på honom som kallar dig,

med vars kraft du kommer framåt – om du alls löper väl.

För om du tror dig gå mot det himmelska genom din egen förträfflighet,

skall du falla, nedstött från höjder till djup.

(Coelest(em) ad patriam tendens, cognosce vocantem,

Cujus proveheris, si bene curris, ope.

Nam si te virtute tu(a) ad coelestia credis

Scandere, de superis pulsus ad ima cades.)

Prosper av Akvitanien, Epigrammata, XXXI (Migne, Patrologia Latina, LI, 508).

Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi. Dikten består av två elegiska disticha (hexameter + pentameter). Den vid vår uppläsning brukade betoningens placering är angiven i den latinska texten med fet stil.