Världen rasar på nytt mot Kristus. Men vi skall gå under tillsammans med honom och uppstå på nytt med honom.
(Martin Luther. Bordssamtal, utg. Gunnar Hillerdal, 1961, s. 109)