För att tala om mig själv tycker jag om att man skriver i dylika böcker mot mig, för det gör mig gott inte endast i hjärtat utan ända ner i knävecken och hälarna när jag märker att Herren Gud genom mig eländiga stackare så förbittrar och upprör både helvetets och världens furstar att de vill brista och slitas sönder. Och under tiden sitter jag under skuggan av tron och Fader Vår och skrattar åt djävulen och hans anhang där de gapar och grälar i sin stora vrede. … Hur skulle jag kunna plåga dem på bättre sätt? Ty detta gör mig ung och frisk, stark och glad.

Martin Luther, Mot Hans Worst, år 1541 [WA 51,469]. (Översättningen hämtad ur B. Stolt, Luther själv, 2004, s. 219.)