Löftet om nåd måste vara säkert och fast för oss.
Ett löfte som är avhängigt av lagen som villkor är osäkert och snarare förgäves.
Alltså: löftet om nåd är ingalunda avhängigt av lagen som villkor, utan ska tas emot gratis i tro tack vare Medlaren, så att det är säkert och fast för oss.
(Philipp Melanchthon, Enarratio secundae tertiaeque partis Symboli Nicaeni, 1550, s. 57, i utg. av H.-P. Hasse, 1996, s. 85)