För att göra ett slags sammanfattning av hela saken: Alla människor är, till de medfödda förmågorna, syndare och syndar verkligt och alltid. 1 Mos 6 (v. 5): HERREN såg att människornas … hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Samma omdöme upprepas i 8. kapitlet (v. 21): människans … hjärtas tankar är onda ända från ungdomen.

Philipp Melanchthon, Loci communes rerum theologicarum..., “Vis peccati et fructus”. 1521 års utgåva (=Melanchthons Werke in Auswahl, utg. av R. Stupperich, Band 2, del 1, 1952, s. 22. Översättningen från latinet gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi)